Златна рипка

Златна рипка термални извори

Топлинска пролет златна рипка Јарославски 2016 HD

Посета на селото Јарослав на термален извор.

Посета на селото Јарослав на термален извор.

Посета на селото Јарослав на термален извор.